تنگ صیاد

تنگ صیاد، سیزدهمین منطقه حفاظت شده یونسکو!

«پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد» یک فضای بکر و سیزدهمین منطقه‌ی حفاظت شده یونسکو، با ۱۸۰ برابر ارزش غنای زیستی بیشتر نسبت به کل ایران است. این منطقه‌ی کوهستانی-دشتی، در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده و نزدیک به ۵۰ سال است که از سوی شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه …

تنگ صیاد، سیزدهمین منطقه حفاظت شده یونسکو! ادامه مطلب »