پارک ملی کویر

پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر، نهمین ذخیره‌گاه ناشناخته زیستکره ایران !

بنا به گفته‌ی سازمان محیط زیست، «پارک ملی کویر» تنها پارک ملی در ایران است که هیچ انسانی در آن زندگی نمی‌کند. این منطقه، پروانه‌ی چرای دام ندارد و هیچ فعالیت معدنی نیز در آن انجام نمی‌شود.  شاید با خودتان سوال کنید، پس این منطقه چرا به عنوان پارک ملی و منطقه حفاظت شده انتخاب …

پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر، نهمین ذخیره‌گاه ناشناخته زیستکره ایران ! ادامه مطلب »