مدرسه شوکتیه

مدرسه شوکتیه، چهارمین مدرسه به شیوه نوین ایران

اگر بخواهیم در تاریخ مدارس قدیم ایران به جستجو و کنکاش بپردازیم به نام «مدرسه شوکتیه» به عنوان چهارمین مدرسه ایرانی به شیوه‌ی جدید می‌رسیم. این بنا که به مدرسه شوکتی نیز شهرت دارد، در شهر بیرجند استان خراسان جنوبی واقع شده و یکی از مدارسی است که پس از مکتب‌خانه‌های قدیمی در ایران ساخته …

مدرسه شوکتیه، چهارمین مدرسه به شیوه نوین ایران ادامه مطلب »