شهر اصطخر

شهر تاریخی «اصطخر» شهری پرآوازه؛ اما گمشده در گذر زمان!

کمتر ایرانی پیدا می‌شود که درباره شهر تاریخی «اصطخر» در کتب تاریخ مطلبی نخوانده باشد. اما چیزی که به طور یقین می‌توان به آن اشاره کرد، این است که کسی به طور دقیق نمی‌داند؛ شهر باستانی اصطخر در کجا قرار داشته و چرا آنچنان ویران شده که امروزه تنها یک دروازه سنگی، ستون‌ها و دیوارهای …

شهر تاریخی «اصطخر» شهری پرآوازه؛ اما گمشده در گذر زمان! ادامه مطلب »